Yeniler
Yükleniyor...
4 Kasım 2015 Çarşamba

Allah'ın Emrine Mutiim Dersen

11/04/2015 11:42:00 ÖÖ
Allah'ın emrine mutiim dersen
Resûl'ün emrine itaat eyle
Helâl haram demez bulduğun yersen
Mü'minlik sözünden feragat eyle

Zahm-ı aşka gelip merhem sarmağa
Ferhâd olup bir gün bağrın yarmağa
Kudretin yoğ ise Beyt'e varmağa
Gönül Beytullah'tır ziyaret eyle

Kulun rızkın verir hazret-i Bâri
Açılan gülleri incitmez hârı
Kötülük değildir er kişi kârı
Kemlik edenlere inâyet eyle

Kalbini geniş tut sıkma Seyranî
Rıza-yi Bâri'den çıkma Seyranî
Gönül beytullahtır yıkma Seyranî
Elinden gelirse imâr et eyle
(Aşık Seyrani)
Allah'ın Emrine Mutiim Dersen

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Sayfa Altı